Publikacja sprawozdania finansowego - BILANSU za 2018 rok

  Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe - BILANS jednostki Zespoł Szkół Samorządowych w Lipsku sporządzony na dzień 2018-12-31, wraz z załącznikami, został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urządu Miejskiego w Lipsku.

Metryka strony

Udostępniający: Zespół Szkół Samorządowych w Lipsku

Wytwarzający/odpowiadający: Rafał Magiera

Data wytworzenia: 2019-04-29

Wprowadzający: Rafał Magiera

Modyfikujący: Rafał Magiera

Data modyfikacji: 2019-05-09

Opublikował: Rafał Magiera

Data publikacji: 2019-04-29

Rejestr zmian