Historia zmian strony "ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - "Roboty budowlane""

  1. Tytuł: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - "Roboty budowlane"

    Obowiązywała od 2019-03-19 09:06:17 do teraz

    Zmianę wprowadził: Rafał Magiera

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Zmiana treści.