Historia zmian strony "OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - Roboty budowlane"

 1. Tytuł: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - Roboty budowlane

  Obowiązywała od 2018-11-08 15:05:40 do teraz

  Zmianę wprowadził: Rafał Magiera

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "SIWZ_23_10_18_zmiany.pdf". Zmiana nazwy pliku z "SIWZ_23_10_18_zmiany.pdf" na "Zmienione karty SIWZ z dnia 8.11.2018r.".

 2. Tytuł: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - Roboty budowlane

  Obowiązywała od 2018-11-08 13:18:40 do 2018-11-08 15:05:40

  Zmianę wprowadził: Rafał Magiera

  Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony.