Historia zmian strony "Zarządzenie w sprawie wyznaczenia Pełnomocnika SZBI"

  1. Tytuł: Zarządzenie w sprawie wyznaczenia Pełnomocnika SZBI

    Obowiązywała od 2018-10-17 14:23:38 do teraz

    Zmianę wprowadził: Rafał Magiera

    Zakres zmiany: Dodanie pliku "zarzadzenie_pzsbi.jpg". Zmiana nazwy pliku z "zarzadzenie_pzsbi.jpg" na "Zarządzenie w sprawie wyznaczenia Pełnomocnika SZBI.jpg". Zmiana nazwy pliku z "Zarządzenie w sprawie wyznaczenia Pełnomocnika SZBI.jpg" na "Zarządzenie w sprawie wyznaczenia Pełnomocnika SZBI.jpg".