Historia zmian strony "Statut"

  1. Tytuł: Statut

    Obowiązywała od 2018-10-15 14:37:50 do teraz

    Zmianę wprowadził: Rafał Magiera

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony.